Stupnice vnímaného stresu (PSS-10)


Testy

Stupnice vnímaného stresu (Perceived Stress Scale, PSS) je oblíbeným nástrojem pro měření vnímání stresu, pomáhá pochopit, jak různé životní situace ovlivňují pocit a vnímání stresu a také to, jak nepředvídatelný, nekontrolovatelný a nadměrný život respondent vnímá.

Otázky v této škále se vás ptají na vaše pocity a myšlenky během posledního měsíce..

Test

1. Jak často jste byli za poslední měsíc rozrušeni kvůli něčemu, co se nečekaně stalo?
Nikdy
Zřídka
Někdy
Často
Velmi často
2. Jak často jste v posledním měsíci měli pocit, že nejste schopni ovládat důležité věci ve svém životě?
Nikdy
Zřídka
Někdy
Často
Velmi často
3. Jak často jste se v posledním měsíci cítil/a nervózní a "stresovaný"?
Nikdy
Zřídka
Někdy
Často
Velmi často
4. Jak často jste se v posledním měsíci cítil/a jistý/á ve své schopnosti zvládnout své osobní problémy?
Nikdy
Zřídka
Někdy
Často
Velmi často
5. Jak často jste v posledním měsíci měli pocit, že se věci vyvíjejí tak, jak si přejete?
Nikdy
Zřídka
Někdy
Často
Velmi často
6. Jak často jste v posledním měsíci zjistili, že se nedokážete vyrovnat se všemi věcmi, které jste museli udělat?
Nikdy
Zřídka
Někdy
Často
Velmi často
7. Jak často jste v posledním měsíci dokázali ovládat podráždění ve svém životě?
Nikdy
Zřídka
Někdy
Často
Velmi často
8. Jak často máte v posledním měsíci pocit, že máte vše pod kontrolou?
Nikdy
Zřídka
Někdy
Často
Velmi často
9. Jak často jste se za poslední měsíc rozhněvali kvůli věcem, které byly mimo vaši kontrolu?
Nikdy
Zřídka
Někdy
Často
Velmi často
10. Jak často jste měli v posledním měsíci pocit, že se obtíže hromadí tak vysoko, že je nemůžete překonat?
Nikdy
Zřídka
Někdy
Často
Velmi často
Výsledek:
Stupnice vnímaného stresu: bodů

Výklad

Stupnice vnímaného stresu (rozsah: 0-40 bodů).
0-14 bodů: nízká hladina stresu.
14-26 bodů: střední úroveň stresu.
27-40 bodů: vysoká hladina stresu.

Skóre na stupnici vnímaného stresu neodráží žádnou konkrétní diagnózu ani průběh léčby. Jsou určeny jako nástroj, který vám pomůže zhodnotit úroveň vašeho stresu.