Škála vnímaného stresu (PSS-10)


Testy

Škála vnímaného stresu (Perceived Stress Scale, PSS) je obľúbeným nástrojom na meranie vnímania stresu, pomáha pochopiť, ako rôzne životné situácie ovplyvňujú pocit a vnímanie stresu, ako aj to, aký nepredvídateľný, nekontrolovateľný a nadmerný život respondent vníma.

Otázky v tejto škále sa vás pýtajú na vaše pocity a myšlienky počas posledného mesiaca

Test

1. Ako často ste boli za posledný mesiac rozrušený kvôli niečomu, čo sa stalo neočakávane?
Nikdy
Málokedy
Niekedy
Často
Veľmi často
2. Ako často ste za posledný mesiac mali pocit, že nedokážete ovládať dôležité veci vo svojom živote?
Nikdy
Málokedy
Niekedy
Často
Veľmi často
3. Ako často ste za posledný mesiac pociťovali nervozitu a "stres"?
Nikdy
Málokedy
Niekedy
Často
Veľmi často
4. Ako často ste sa za posledný mesiac cítili sebaisto, že dokážete zvládnuť svoje osobné problémy?
Nikdy
Málokedy
Niekedy
Často
Veľmi často
5. Ako často ste za posledný mesiac mali pocit, že sa veci vyvíjajú tak, ako by ste chceli?
Nikdy
Málokedy
Niekedy
Často
Veľmi často
6. Ako často ste za posledný mesiac zistili, že sa nedokážete vyrovnať so všetkými vecami, ktoré ste museli urobiť?
Nikdy
Málokedy
Niekedy
Často
Veľmi často
7. Ako často ste za posledný mesiac dokázali ovládať podráždenie vo svojom živote?
Nikdy
Málokedy
Niekedy
Často
Veľmi často
8. Ako často máte za posledný mesiac pocit, že máte všetko pod kontrolou?
Nikdy
Málokedy
Niekedy
Často
Veľmi často
9. Ako často ste sa za posledný mesiac nahnevali kvôli veciam, ktoré ste nemali pod kontrolou?
Nikdy
Málokedy
Niekedy
Často
Veľmi často
10. Ako často ste za posledný mesiac mali pocit, že sa ťažkosti hromadia tak vysoko, že ich nedokážete prekonať?
Nikdy
Málokedy
Niekedy
Často
Veľmi často
Výsledok:
Škála vnímaného stresu: bodov

Interpretácia

Škála vnímaného stresu (rozsah: 0-40 bodov).
0-14 bodov: nízka úroveň stresu.
14-26 bodov: mierna úroveň stresu.
27-40 bodov: vysoká úroveň stresu.

Skóre na škále vnímaného stresu neodráža žiadnu špecifickú diagnózu ani priebeh liečby. Sú určené ako nástroj, ktorý vám pomôže posúdiť úroveň vášho stresu.