Kwestionariusz sojuszu roboczego (terapeutycznego) (WAI-SR)

Testy

Kwestionariusz sojuszu roboczego (terapeutycznego) (Working Alliance Inventory – Short Revised, WAI-SR) wykorzystywane do pomiaru jakości przymierza terapeutycznego. Ocenia trzy kluczowe aspekty przymierza terapeutycznego: (1) zgodność co do zadań terapii, (2) zgoda co do celów terapii oraz (3) rozwój więzi emocjonalnej.

Test

1. Dzięki tym sesjom wiem, w jaki sposób mogę się zmienić.
Nigdy
Rzadko
Czasami
Często
Bardzo często
2. To, co robię na terapii, daje mi nowe spojrzenie na mój problem.
Nigdy
Rzadko
Czasami
Często
Bardzo często
3. Wierzę, że mój terapeuta mnie lubi.
Nigdy
Rzadko
Czasami
Często
Bardzo często
4. Mój terapeuta i ja współpracujemy przy ustalaniu celów mojej terapii.
Nigdy
Rzadko
Czasami
Często
Bardzo często
5. Mój terapeuta i ja szanujemy się nawzajem.
Nigdy
Rzadko
Czasami
Często
Bardzo często
6. Mój terapeuta i ja pracujemy nad wspólnie uzgodnionymi celami.
Nigdy
Rzadko
Czasami
Często
Bardzo często
7. Czuję, że mój terapeuta mnie docenia.
Nigdy
Rzadko
Czasami
Często
Bardzo często
8. Mój terapeuta i ja zgadzamy się co do tego, nad czym muszę popracować.
Nigdy
Rzadko
Czasami
Często
Bardzo często
9. Czuję, że terapeuta troszczy się o mnie, nawet gdy robię rzeczy, których on/ona nie pochwala.
Nigdy
Rzadko
Czasami
Często
Bardzo często
10. Czuję, że to, co robię na terapii, pomoże mi osiągnąć zmiany, których pragnę.
Nigdy
Rzadko
Czasami
Często
Bardzo często
11. Mój terapeuta i ja dobrze zrozumieliśmy, jakie zmiany będą dla mnie dobre.
Nigdy
Rzadko
Czasami
Często
Bardzo często
12. Uważam, że sposób, w jaki pracujemy z moim problemem, jest prawidłowy.
Nigdy
Rzadko
Czasami
Często
Bardzo często
Wynik:
1. Zadania terapii: punktów
2. Cele terapii: punktów
3. Więź emocjonalna: punktów

Interpretacja

Zadania terapii: (zakres: 4-20 punktów).
Cele terapii: (zakres: 4-20 punktów).
Więź emocjonalna: (zakres: 4-20 punktów).