Математичні методи у психології

Головна | Курси

Математичні методи у психології
Курс «Математичні методи у психології» присвячено вивченню методів описової статистики та статистичному висновуванню, які використовуються для оцінки та аналізу результатів емпіричних досліджень у психології.
6. Параметричні критерії відмінностей та кореляційні дослідження
7. Семестровий проект
8. Контрольная работа I
9. Контрольная работа II